'Farget'

'Elle, melle'
Litografi 2012, opplag 8 stk, motiv 29x39 cm

<tilbake til bildeoversikten