'Farget'

'Ikke alle vil med'
Litografi 2011, opplag 10 stk, motiv 30x33 cm

<tilbake til bildeoversikten