'Farget'

'Selvportrett'
Litografi håndkolorert 2008, opplag 7 stk, motiv 28x38 cm

<tilbake til bildeoversikten