'Farget'

'Sminket sebra'
Litografi 2011, opplag 6 stk, motiv 29x34 cm

<tilbake til bildeoversikten